Thumb Thumb
Kinegroep

Perinataal & zwangerschapsbegeleiding

Bij prenatale kinesitherapie en/of zwangerschapsbegeleiding worden de ouders voorbereid op de bevalling, zowel de arbeids- als persfase komt hierbij aan bod. Er worden specifieke ademhalingstechnieken en houdingen aangeleerd voor deze verschillende fases, alsook een referentiekader geschetst van een het gebruikelijke verloop tijdens deze fases. Daarnaast worden allerhande klachten, zoals bekkenpijn of problemen met de bekkenbodemspieren, … bekeken en individueel behandeld.

Postnatale kinesitherapie omvat het herstel na de bevalling, op welke manier deze ook gebeurd is. Hierbij wordt er een geoptimaliseerd herstel en reïntegratie van alle gewenste activiteiten nagestreefd.

Prenatale kinesitherapie/ zwangerschapsbegeleiding wordt opgestart zodra klachten optreden of vanaf week 30 binnen de zwangerschap. Bij voorkeur wordt de voorbereiding op arbeid en persen aangevat voor de 35ste zwangerschapsweek.

Postnatale kinesitherapie kan aanvangen vanaf 6 weken na de geboorte en loopt zolang als nodig is voor de betrokken mama.

Shape


Groepspraktijk Kinegroep

In alle vestigingen worden verschillende specialisaties aangeboden zodat een diversiteit aan behandelingen kan worden aangeboden.

overzicht

Onze specialisaties