Betalingsvoorwaarden

Betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen. De verzenddatum geldt als referentie.

Bij niet-betaling wordt een schadebeding van 10% met een minimum van 100 aangerekend en een verwijlintrest van 1% per maand.

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Afbeelding