Thumb Thumb
Kinegroep

Inspanningstherapie

Inspanningstherapie richt zich op het in stand houden of (her)opbouwen van de conditie, onder andere bij longaandoeningen, post-corona en hartrevalidatie. Via monitoring van de verschillende parameters worden trainingsschema’s opgesteld, rekening houdende met de aandoening en de belastbaarheid van de patiënt. Deze trainingsschema’s worden individueel of in kleine groepjes afgewerkt onder begeleiding van de therapeut.

Tijdens deze sessie wordt er zowel aandacht besteed aan de opbouw van het uithoudingsvermogen als aan het herwinnen van kracht en evenwicht.

Na doorverwijzen van de arts krijgt elke patiënt een individueel traject zodat op maat aan het inspanningsniveau kan worden gewerkt. Het traject wordt bepaald op basis van testen die tijdens de eerste sessies worden afgenomen. Elke drie maanden worden deze testen herhaald om het traject en de vooruitgang te evalueren.

Shape


Groepspraktijk Kinegroep

In alle vestigingen worden verschillende specialisaties aangeboden zodat een diversiteit aan behandelingen kan worden aangeboden.

overzicht

Onze specialisaties