Thumb Thumb
Kinegroep

Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie richt zich op het behoud, herstel en/of verbetering van mogelijkheden van de personen met een neurologische aandoening. Op deze manier wordt getracht de gevolgen van de aandoening te verminderen en de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Neurologische revalidatie vraagt vaak een multidisciplinaire aanpak. Indien nodig wordt in de praktijk dan ook samengewerkt met de logopedisten van Logopedie Oud-Turnhout.

Patiënten kunnen terecht voor revalidatie na het krijgen van de diagnose maar soms ook al voor het krijgen van de diagnose, als een neurologische aandoening het meest voor de hand ligt maar nog niet werd bevestigd. Tijdens de eerste sessie wordt een uitgebreide screening uitgevoerd. Op basis hiervan worden de doelstellingen van de revalidatie bepaald, rekening houdend met de specifiek wensen/noden van de patiënten.

Iedere neurologische aandoening vereist een andere aanpak. Bij sommige ziektebeelden zullen de klachten redelijk stabiel blijven en bij andere zullen de klachten verbeteren of net meer uitgesproken worden over de tijd. Het spreekt dus voor zich dat therapiedoelen kunnen veranderen doorheen de tijd. De behandeling wordt dan ook continu op afgestemd op de hulpvraag van onze patiënten tijdens de verschillende fases van het ziekteverloop.

Shape


Groepspraktijk Kinegroep

In alle vestigingen worden verschillende specialisaties aangeboden zodat een diversiteit aan behandelingen kan worden aangeboden.

overzicht

Onze specialisaties